Iсторія економіки та економічної думки. Лекції. 2020

|
Тема 1. Предмет і методи історії економіки та економічної думки
Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.)
Тема 4. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період Середньовіччя ( V – XV ст.)
Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)
Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII - перша половина XIX ст.)
3. Класична школа політичної економії
4. Еволюція класичної політичної економії в першій половині
Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції ( друга половина XIX - початок ХХ ст.)
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства й основні напрямки економічної думки в Україні ( друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)
Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)
Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції ( кінецьXX - початок XXI ст.)
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Тема13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.)

Книги и учебники по дисциплине История экономических учений: