<<
>>

Соціалістична правова сім’я.

Соціалістична правова сім’я в умовах світової системи соціалізму утворила третю велику сім’ю права, яку було виділено за ідеологіч­ним критерієм. Правові системи країн, що входили до соціалістич­ної правової сім’ї, належать до романо-германської правової сім’ї.

В цих правових сім’ях схожі норми права, джерела права, система права, юридична термінологія, юридична наука, що були утворені на базі римського права європейськими та радянськими юристами. Від­мінності від континентального права зумовлені класовим характе-

ром. У структурі соціалістичного права немає поділу на публічне і приватне право. Існує поділ за галузевим критерієм. До цієї право­вої сім’ї належать національні правові системи сучасних Китаю, Пів­нічної Кореї, Куби та ін. Незважаючи на те, що країни, які утвори­лися на території колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), одразу проголосили демократичний шлях розвитку своїх внутрішньо-національних правових систем, всі вони довгий час залишалися у межах соціалістичного правового поля. Це пояс­нювалося наявністю значної частини галузевого законодавства, яке приймалося ще в умовах СРСР і майже не змінилося.

Таким чином, нагальним завданням правової реформи у більшо­сті пострадянських держав залишається прийняття нових кодифіко­ваних законодавчих актів.

26.6

<< | >>
Источник: Загальна теорія держави і права: підручник І Мурашин О. Г. — К.: Університет «Україна»,2014. — 561 с.. 2014

Еще по теме Соціалістична правова сім’я.:

 1. ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ ОФСБ
 2. 33. Основания и условия гражданско-правовой ответственности
 3. 56. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств.
 4. Административно - правовое регулирование военной службы в ОФСБ.
 5. 34. Виды гражданско-правовой ответственности.
 6. 35 Размер гражданско-правовой ответственности
 7. 32. Понятие, значение, характер и принципы гражданско-правовой ответственности.
 8. 60 Порядок заключения гражданско-правового договора.
 9. 2. Основные черты гражданско-правового метода регулирования общественных отношений
 10. Финансово-правовой статус Центрального банка России как органа надзора
 11. § 1.Общая характеристика правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности
 12. Правовые основы и виды ответственности па административному праву.
 13. 61 Основания и правовые последствия изменения расторжения договора
 14. Реформа административной юстиции в Литве: институционные и правовые аспекты
 15. 64. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
 16. Тема: Компетенция органов как важнейший элемент их правового статуса